Наш телефон: 097 169 49 67
 

Аквакультура отримала нові можливості державної підтримки

5 листопада 2020 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Державного аграрного реєстру та удосконалення державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції». Метою прийняття цього закону є удосконалення функціонування системи державної підтримки сільського господарства, усунення адміністративних перепон та витрат для сільськогосподарських товаровиробників при отриманні державної допомоги.

Для суб’єктів аквакультури він є знаковим, адже завдяки запропонованим змінам та доповненням для усієї галузі аквакультури відкриті нові можливості державної фінансової підтримки. Сільськогосподарське виробництво більшості розвинутих країн є дотаційним. Існуючі практики ведення сільгоспвиробництва передбачають підтримувати субсидіями виробників (особливо малий та середній бізнес) для підвищення їх конкурентоспроможності, сталого розвитку сільських територій. Аквакультура, як напрямок сільського господарства, потребує суттєвої державної допомоги. І ця допомога має не лише стимулювати розвиток цього бізнесу, а й забезпечувати запровадження нових біотехнологій на засадах сталості. Очевидно, що розвиток української аквакультури, як і європейської, лежить в площині гармонізації виробничої сфери, природного середовища і удосконалення відносин між членами місцевих громад.

Крім того, законопроект має за мету вирішити ще одну важливу проблему: дати більший доступ до підтримки малим виробникам сільськогосподарської продукції, в тому числі спростивши процедуру отримання субсидії.

Основні положення законопроекту сфері аквакультури передбачають: визначення принципів, на яких надається державна підтримка, запровадження законодавчих підстав для функціонування Державного аграрного реєстру та інші.

Також в законі дані визначення наступних термінів:

Виробники сільськогосподарської продукції – сільськогосподарські товаровиробники, фізичні особи (у тому числі домогосподарства, фізичні особи, що здійснюють діяльність, пов’язану з веденням особистого селянського господарства, самозайняті особи у сфері сільського господарства), які займаються сільськогосподарською діяльністю;

Сільськогосподарська діяльність – це діяльність з:

– виробництва продукції рослинництва, зокрема рослинних культур, а також вирощування ягід, фруктів та овочів, квітів та декоративних рослин (у відкритих або закритих ґрунтах), грибів, насіння, прянощів, саджанців та водоростей, а також її обробки, переробки та/або консервації;

– виробництва продукції тваринництва, зокрема свійських сільськогосподарських тварин, птахівництва, кролівництва, бджільництва, а також розведення шовкопрядів, хробаків, равликів, молюсків, змій та інших плазунів або слимаків, інших наземних ссавців, безхребетних та комах, а також її обробки, переробки та/або консервації;

– залісення, у тому числі створення захисних лісових насаджень, збирання дикорослих грибів та ягід, інших дикорослих рослин, їх обробки та консервації;

– розведення та/або утримання, та/або вирощування, та/або вилов прісноводної та/або морської риби, жаб, безхребетних, водоростей та інших гідробіонтів;

– обробки та/або консервації риби або інших прісноводних чи морських безхребетних, інших об’єктів аквакультури, дикорослих водоростей;

– надання послуг сільськогосподарського характеру (сіяння, збирання врожаю, зберігання сільськогосподарської продукції).

Виробники сільськогосподарської продукції – сільськогосподарські товаровиробники, фізичні особи (у тому числі домогосподарства, фізичні особи, які здійснюють діяльність, пов’язану з веденням особистого селянського господарства, самозайняті особи у сфері сільського господарства), які займаються сільськогосподарською діяльністю.

Ці нововведення виправляють юридичні колізії стосовно віднесення аквакультури до сільськогосподарської діяльності.

Виведення аквакультурного бізнесу з тіні це також нагальне завдання. З світової практики ми знаємо, що бізнес необхідно стимулювати, підтримувати, особливо малий та середній сегменти. Тільки таким чином можна здійснювати контроль за аналізом їх ефективності та отримувати достовірні статистичні дані. Саме для цього створюється єдина державна інформаційна система, що міститиме відомості про виробників сільгосппродукції та забезпечуватиме належне адміністрування державної підтримки. Система матиме назву Державний аграрний реєстр, до якого вноситимуть дані про суб’єктів сільськогосподарської діяльності, що бажають отримати підтримку. Система автоматично здійснює перевірку їх статусу, швидку перевірку відповідності критеріям надання субсидії, визначає можливість оцінки ефективності запропонованої підтримки та формує «єдиний кабінет аграрія». Але повернемося до підтримки аграріїв, зокрема нас цікавлять, які напрямки підтримки запропонували розробники нормативно-правового акту суб’єктам аквакультури.

Напрямки підтримки, які стали доступними для суб’єктів аквакультури:

1. Виробникам, які займаються сільськогосподарською діяльністю із штучного розведення, утримання та вирощування об’єктів аквакультури, державна підтримка надається шляхом: 

  • часткової компенсації до 30 відсотків витрат з урахуванням обмежень, зазначених в абзаці другому пункту 2-1.4 статті 2-1 цього Закону, понесених на таку діяльність;
  • надання дотації на одиницю виробленої продукції або площу водного об’єкта.

2. Сільськогосподарським товаровиробникам (в обсязі до 50 відсотків) та сільськогосподарським кооперативам (в обсязі до 70 відсотків) відшкодовується вартість будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів для утримання сільськогосподарських тварин та птиці, рибницьких господарств, пасік, доїльних залів, об’єктів з переробки та зберігання сільськогосподарської продукції та/або побічних продуктів тваринного походження, що належать до II та III категорій, а також вартість закупівлі техніки, механізмів та обладнання для виробництва та переробки сільськогосподарської продукції.

З метою вивчення попиту на запропоновану державну підтримку серед виробників аквакультури України Бюджетна установа «Методично-технологічний центр з аквакультури» наразі збирає інформацію про:

–  придбання суб’єктами аквакультури спеціального технологічного обладнання;

–  будівництво або реконструкція виробничих потужностей;

– обсяг затрат на вирощування, розведення та утримання об’єктів аквакультури.  

За необхідною інформацією стосовно державного субсидіювання аквакультури, а також для надання своїх обґрунтованих пропозицій просимо звертатися до БУ «МТЦ з аквакультури» за телефоном (044) 486 96 92, або на електронну адресу: mtcofaquaculture@meta.ua.

 
 

Share this Post 
 
 
 

Add a comment

required

required

optional